Skip to main content

Ik herinner me zijn berichtje nog goed. Ik weet nog dat ik dacht: “Maar waar heb je mij voor nodig dan?” Want hij schreef heel beeldend over wat zijn organisatie voor ‘kanteling’ had bedacht – dat hij niet wilde dat die grote woorden op papier betekenisloos zouden blijven. En of wij dan konden komen helpen met storytelling. “Huh, maar je schríjft zelfs storytellend. Dit kan je zelf!”

Verhalen vertellen is betekenis geven aan grote woorden

Mijn interesse was gewekt. Een opdrachtgever die verhalend kan schrijven en toch weet dat ie hulp nodig heeft, dat klinkt als een krent uit de pap.

Wat is er aan de hand?

Zijn afdeling zit in een zoveelste reorganisatie. Heeft door Corona, thuiswerken en een bak aan nieuwe collega’s, ernstig behoefte aan verbinding.

Verbinding met elkaar en het werk (waar zijn we van – waar staan we voor?)

Aan woorden op papier geen gebrek. Er liggen organisatievisies, afdelingsplannen, speerpunten, onboardingsprogramma’s.

Wat mist is betekenis:

  • Wat betekenen die woorden?
  • Wat betekent de bedoeling van die woorden; voor mij en mijn werk?
  • Hoe voel ik me verbonden met die betekenis en met de collega’s met wie ik samenwerk?

Het kwartje moest vallen – kloenk

En opeens snapte ik dat hij om hulp vroeg. Een vraag verhalend op kunnen schrijven is één. Alle 400 collega’s zelf betekenis laten geven aan het gezamenlijke DNA, het waartoe / waarheen / waarvoor van de afdeling. Dat is andere koek.

In het kort, dit is wat we gingen doen:

Iedereen hun eigen verhaal laten vertellen over waar zij met een glimlach op terugkijken in hun werk. Uit ál die verhalen samen formuleren: wat zij DOEN en wat dat anderen OPLEVERT. Met die gezamenlijke drive in het achterhoofd duikt iedereen de wondere wereld van storytelling in en deelt vervolgens zijn/haar persoonlijke & betekenisvolle verhaal. That’s where the magic happens.

De woorden op papier krijgen echte betekenis. En de collega’s voelen zich verbonden, aan elkaar en aan het werk wat ze (samen) doen.

Klaar?

Nee, niet klaar. Het is niet af als je dat 1 keer samen gedaan hebt.

Die echte verhalen vol betekenis, wil je blijven delen en op die manier voelen dat je verbonden bent met je werk en je collega’s.

Ons advies: hou het levend. Met recente – glimmende oogjes! – voorbeelden uit je werk; ga al storytellend het podium op voor een presentatie en – ja, eng – bij werkoverleggen buiten de deur; en tot slot: blijf alert op de grote woorden op papier. Snapt iedereen wat het echt betekent?

Leave a Reply